Kiek žmogus turi čakrų?

Kiek žmogus turi čakrų? Trumpas straipsnis apie tai.
Daugumoje pateikiamų straipsnių yra daug painiavos vienur rašo 144, kitur 200 čakrų ir pan. Pabandysim šiuos dalykus paaiškinti visiems suprantamai, kad neatrodytų jog mes įvertinam tik 7 čakras. Žmoguje priklausomai nuo jo išsivystymo lygio (plačiau apie tai straipsnyje Žmogaus energetiniai kūnai), gali būti skirtingas smulkiųjų čakrų skaičius (nuo kelių šimtų iki keliolikos tūkstančių). Kiekvienas energetinis kūnas ir to kūno sluoksnis turi savo atskiras čakras. Taip pat čakrų yra viršutiniame ir apatiniame kanaluose, bei už energetinių kūnų ribų. Tai ką mes vertiname pateikdami per 7 pagrindinių čakrų sritis yra eterinio kūno pagrindinių 7 čakrų sričių suminis atitinkamų sričių smulkiųjų čakrų veikimo procentas. Kaip pavyzdį galim pateikti žmogaus, kuris praėjo žemės lygio vystymosi ciklus ir turi „užsiauginęs“ visus 4 energetinius kūnus ir turi visus sluoksnius tuose kūnuose čakrų skaičių:
1.Eteriniame kūne 754 čakros, viršutiniame kanale 960 čakrų, apatiniame kanale 960 č, už sferos ribų 5000 č.
2. Astraliniame kūne 12000 čakrų, viršutiniame kanale 1200 čakrų, apatiniame kanale 1200 č, už sferos ribų 24000 č.
3. Pirmame mentaliniame kūne 14000 čakrų, viršutiniame kanale 2500 čakrų, apatiniame kanale 2000 č, už sferos ribų 16000 č.
4. Antrame mentaliniame kūne 18000 čakrų, viršutiniame kanale 2500 čakrų, apatiniame kanale 2000 č, už sferos ribų 15000 č.
5. Trečiame mentaliniame kūne 25000 čakrų, viršutiniame kanale 3000 čakrų, apatiniame kanale 3000 č, už sferos ribų 18000 č.
6. Ketvirtame mentaliniame kūne 30000 čakrų, viršutiniame kanale 4000 čakrų, apatiniame kanale 4000 č, už sferos ribų 19000 č.
Taigi dabar žinosite, kad bendras čakrų skaičius yra kintantis dalykas priklausomai nuo žmogaus išsivystymo lygio pvz . eteriniame kūne 144 čakras turėsite su ~30proc. sukomplektuotais eterinio kūno sluoksniais, kai surinksite pagal šį sąmoningumą visus sluoksnius atitinkamai turėsite aktyvias 754 čakras… ir tai čia dar ne pabaiga…. taip kad prisirišti prie skaičių nėra tikslo ypač save riboti, kad gali būti tik tiek čakrų.